miasto


miasto
qytet

Słownik Polsko-Albański. 2007.